Träning 28/6

Bender: apportering med träapport. Greppar fint och kommer tillbaka. Med leksak: greppar och följer efter eller kommer tillbaka. Släpper på loss. Belöning av sitt med kamplek. Div trick som superman, ligg, sitt, sitt fint, nose touch, tass på hand

Dennis: ut till apport, gripande, belöning av springande med apporten. Transportsträckor, språng marsch. Platsliggande framför bollen

Sheldon: rena lägganden. Stadga i lägganden. Mycket frustration…

Leave a Reply

Your email address will not be published.